6

Lektion : Geometriska figurer och kroppar

Författare: Sylvia Nyström
Datum: 12 februari 2018
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik
År: Grundskola år 3–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Namnge figuren och delarna i de geometriska figurerna (kvadrat, cirkel, triangel och rektangel).

Beskriv (antal hörn, kanter och sidoytor) och namnge de geometriska kropparna.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.