1

Lektion : UN role play

Författare: Elin Olsson
Datum: 7 december 2017
Ämnen: SV/SPRÅK, Engelska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Samtal/diskussioner

Beskrivning

Jag har genomfört den här uppgiften med mina teknikelever i åk 3 som läser kursen Engelska 7.

Eleverna valde själva temat "miljöproblem" och fick sedan lotta om vilket land de skulle representera. Det första papperet de fick var en inbjudan till toppmötet. Man kan gärna lägga den i ett kuvert och dela ut så känns det lite extra speciellt. Sedan gick vi igenom vad de behövde börja med att göra (samla information om sitt land och dess ståndpunkter samt skriva en resolution). När de hade jobbat med det i två veckor (fyra lektioner) så lämnade dom in sina resolutioner. Innan toppmötet publicerades alla resolutioner på Pingpong så att alla ledamöter kunde läsa de andras resolutioner och förbereda sig. 

Efter det pratade vi om proceduren för toppmötet och alla förberedde ett tal där de presenterade sin resolution (OBS! Inte bara läsa upp sin resolution utan prata om den i mer omfattande ordalag). Vi gick även igenom retorikknep och saker att tänka på under en presentation vad gäller t.ex. kroppsspråk.

Innan själva toppmötet började så hade jag ställt iordning en sal så att den skulle bli så lik ett riktigt möte som möjligt. Alla hade varsin namnskylt och fick också en liten flaska mineralvatten och ett glas på sitt bord. Jag lånade en talarstol av svenskan och satte upp FN-flaggan. Både jag och eleverna var uppklädda i formella kläder (inte alla, men flera hade verkligen ansträngt sig). Publik var även inbjuden, t.ex. andra engelsklärare, lärare på teknikprogrammet och rektor.  

Mötet började med ett upprop och sedan höll jag, i rollen som generalsekreterare, ett inledande tal. Därefter bjöd jag upp delegaterna en och en för att hålla sitt tal. Efter varje tal fanns möjligheten för de andra ledamöterna att ställa frågor.

Nästa lektion inleddes också med ett kort inledande tal av mig där jag specifikt underströk vikten av att hålla sig till reglerna för förhandlingen. Sedan var debatten fri (utifrån att man anmälde sig till en talarlista under debattens gång). I början var det lite tyst men när de väl kom igång så blev det bra fart! Jag skrev ner alla förslag som kom fram och sedan röstade dom om förslagen på slutet.  De enades om fyra punkter som blev The Avesta Agreement som alla ledamöter sedan fick skriva under (i den bifogade filen finns en förstasida med som det inte står något på - jag är för tekniskt okunnig för att lyckas ta bort den, men i och med att alla skulle skriva under avtalet så skrev jag ut sidan och löste problemet på så sätt).

Detta är ett förenklat rollspel (gör man i samarbete med t.ex. samhällskunskapslärare kan man gå hur djupt som helst


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.