8

Lektion : Imparfait ou passé composé?

Författare: Carina Barkéus
Datum: 15 november 2017
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 9
Lektionstyp: Fransk grammatik

Beskrivning

Här får eleverna träna på om de ska använda passé composé eller imparfait.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.