4

Lektion : Svenska som andraspråk till arabisktalande personer, vuxna och ungdomar

Författare: Aida Zayat
Datum: 27 oktober 2017
Ämnen: SV/SO, SFI, Spec. Ped, Svenska spec.
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Texten handlar om skolans värld i dagsläge. Lektionen innehåller en text från 8 sidor och frågor på texten.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.