3

Lektion : En kort "sammanfattning" av kunskapskravet E

Författare: Alexander Pairovan
Datum: 2 oktober 2017
Ämnen: Övrigt, Idrott & Hälsa
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Reflektioner, omdöme

Beskrivning

Jag har valt att använda mig utav denna "sammanfattning" i år, med mina "ettor", för att få dem att förstå vad kunskapskraven egentligen kräver utav dem. Detta, då många utav våra elever inte "direkt" begriper det som står i kunskapskraven- samt kan därmed inte heller förstå vad det är som de måste kunna.

Kom jättegärna med förslag på förändring- och förbättring.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.