Lektion : Minskad ojämlikhet i Sverige och världen

Sponsor: Rafiki
Datum: 27 september 2018
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, SO, Övrigt, Värdegrund, Ämnesövergripande
År: Grundskola år 2–6
Lektionstyp: Agenda 2030, barns rättigheter, barnrätt, funktionsnedsättning, skolval

Beskrivning

lektion.se Minskad ojämlikhet i Sverige och världen lektionsbild

I Rafikis tema nummer 1 2020 berättar vi om det Globala målet nummer 10 som handlar om att minska ojämlikhet. Vi pratar också om Barnkonventionen artikel 2 som säger att alla har lika värde och att ingen får diskrimineras. I materialet finns exempel på hur världen har blivit mer jämlik och varför det är bra.

 

Barn berättar

  • Nataly i El Salvador har till exempel lärt sig om inflytande genom skolvalet när hon röstade om allas lika rätt till rent vatten.
  • Sandeep i Indien visar hur man kan bryta diskriminering mot personer med funktionsnedsättning.
  • Maya berättar vad som krävdes i skolan för att hon skulle ha samma förutsättningar som sina klasskamrater.
  • Rafiki har även träffat barn i Sverige som funderar på hur världen kan bli mer rättvis.

 

Material

Rafiki har träffat barn som visar hur världen kan bli mer jämlik på olika områden. Berättelserna och andra texter hittar du i Rafikis tidning nummer 1 2002 eller på rafiki.se. På webben hittar du filmer, lekar, recept och quiz. Där hittar du även lektionsplaneringar. Vi gör fyra teman varje år med tillhörande lektionsplaneringar. Du hittar dem alla på Rafiki.se.

 

Rafiki är ett samarbete mellan Erikshjälpen och Individuell Människohjälp (IM) som finansieras av SIDA och Svenska Missionsrådet (SMR).

     

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.