Lektion : Minskad ojämlikhet i Sverige och världen

Sponsor: Rafiki
Datum: 27 september 2018
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, SO, Övrigt, Värdegrund, Ämnesövergripande
År: Grundskola år 2–6
Lektionstyp: Agenda 2030, barns rättigheter, barnrätt, funktionsnedsättning, skolval

Beskrivning

lektion.se Minskad ojämlikhet i Sverige och världen lektionsbild

Lektionen handlar om Globala målet nummer 10: Minskad ojämlikhet. Ett jämlikt samhälle är ett hållbart samhälle. I lektionen får ni träffa barn som visar när saker blir mer jämlika och varför det är bra. Med eleverna i Tryserums skola pratar ni om hur skolan kan bli mer rättvis, vad som är vuxnas ansvar och vad barn kan göra. Båda lektionerna innehåller introduktion till det globala målet samt en avslutande övning för klassen. Minskad ojämlikhet har en tydlig koppling till barnkonventionens artikel 2 som säger att alla har lika värde och att ingen får diskrimineras.

Barn berättar
Åk 4–6 träffar Sandeep som lever med en funktionsnedsättning, Maya som fick läxhjälp och Nataly som röstar i skolvalet. Årskurs 2–4 träffar Sandeep och läsa den grönländska sagan om Kaassassuk som tar upp jämlikhet, rättvisa och hämnd.

Material

Till temat finns två e-lektioner att hålla på storbild i klassrummet eller i elevernas surfplattor. Berättelserna finns också i Rafikis tidning som finns som tryckt upplaga och PDF.

 

E-lektion om Minskad ojämlikhet (åk 2–4)

E-lektion om minskad ojämlikhet (åk 4–6)

Tidningar kring olika teman med barns berättelser

 

På pedagog.rafiki.se hittar du fler e-lektioner, tidningar, filmer om globala målen och barnkonventionen med mera.  

 

Om Rafiki

Rafiki gör lektionsmaterial som bjuder in världen i ditt klassrum. I bilder, filmer och barns egna berättelser väver vi in viktiga funderingar kring värdegrundsfrågor, barnkonventionen och globala målen. Här finns e-lektioner, tidningar och skolbesök att ta del av. Anpassat för elever i åk 2–6. Rafiki är ett samarbete mellan barnrättsorganisationen Erikshjälpen och IM med stöd av Svenska Missionsrådet (SMR).

     

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.