2

Lektion : Jämförelse fascism nazism kommunism

Författare: Julia Lindholm
Datum: 22 september 2017
Ämnen: SV/SO, Historia, Samhällskunskap, SO
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Inlämningsuppgift

Beskrivning

En uppgift i  där eleverna jämför hur fascisterna i Italien och Spanien, nazisterna i Tyskland och kommunisterna i Ryssland tog makten.

För att strukturera upp jämförelsen får eleverna fylla i en tabell med fakta kring dessa 4 maktövertaganden, land för land. Sedan kan de gå vidare med själva jämförelsen och då har de all fakta på samma ställe. Dokumentet är i liggande A3 för att det ska få plats att skriva. 

 

Sidhänvisningarna är till Historia 7-9, Capensis förlag 2016. Andra (aktuella) läroböcker i historia bör fungera lika bra.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.