12

Lektion : Le Tour du monde

Författare: Jonna Jansson
Datum: 22 september 2017
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Spel

Beskrivning

Bifogat finner ni ett spelbräde med instruktioner. Spelet går ut på att träna eleverna i presens av être, passé composé, futur proche och futur simple, samt prepositioner framför länder.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.