18

Lektion : Passé composé med AVOIR

Författare: Maria Gustafsson
Datum: 2 maj 2017
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Grammatikgenomgång

Beskrivning

Hur gör man passé composé av regelbundna verb som har AVOIR som hjälpverb? Jag skriver och berättar.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.