5

Lektion : Actividad de Expresión Escrita - Semana Santa / Skriftlig aktivitet på spanska - Påsk

Författare: Peter Panescu
Datum: 6 april 2017
Senast uppdaterad: 17 mars 2018
Ämnen: Språk, Spanska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Skrivuppgift: Före och efter Påsken

Före påsken ska eleverna besvara skriftligt följande frågeställning "Vad ska du göra i påsk? (i futurum) och efter påsken ska eleverna besvara "Vad har du gjort i påsk?"(i supinum) .

 

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.