67

Lektion : Eng, oregelbundna verb för nybörjare.

Författare: Sandra Hansson
Datum: 31 mars 2017
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 5–7
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Ett litet häfte med engelska oregelbundna verb som jag har använt i åk 5 när vi har introducerat oregelbundna verb. Eleverna kan antingen arbeta självständigt eller bänk/gruppvis med vissa delar i häftet. Vi har rättat tillsammans på tavlan så att alla har en chans att skriva rätt och att du kan förklara varför verbet skall böjas som det gör.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.