1

Lektion : Modersmålslärare och studiehandledare i bengali ( legitimerad)

Författare: Tareq Khan
Datum: 20 februari 2017
Ämnen: SV/SO, SVA, Övrigt, Modersmål
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

Modersmålsundervisning och studiehandledning i bengali, engelska, polska    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.