18

Lektion : Träning inför och/eller efter AG2

Författare: Marcus Nordin
Datum: 2 februari 2017
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, Spec. Ped, Matematik spec.
År: Grundskola år F–6
Lektionstyp: Automatiseringsträning

Beskrivning

Strukturerad träning av de åtta olika uppgiftsområdena beträffande AG2 (addition/subtraktion 10-19 utan tiotalsövergång). Varje stencil är anpassad för att på ett precist sätt träna AG2:s olika områden. Häftet ger snabb och tydlig återkoppling till både lärare, förälder och elev, var eleven befinner sig i sin automatiseringsutveckling. Har eleven en lärplatta kan den med fördel ta ansvar för tidtagning själv.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.