6

Lektion : stationsmatte + lite annat

Författare: Lena Mathson
Datum: 28 september 2016
Ämnen: Ma/No/Teknik, Biologi, SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 5–6
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

Har gjort en "ute-matte+ lite annat"-grupps uppgift. Delade in klassen, en år 6, i mindre grupper. De fick en karta över skolgården (typ orienteringskarta) med markering 1-10 utsatt. De fick även rutat papper där se skulle skriva/rita sina uträkningar/svar på de olika uppgifterna. 

Man skulle kunna ha den inomhus och med färre stationer, kanske dela upp det på fler tillfällen än ett.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.