59

Lektion : Träna gestaltning

Författare: Annika Sjödahl
Datum: 2 mars 2016
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

Har satt ihop ett diskussionsmaterial om gestaltningdär eleverna tränar tillsammans och har hjälp av varandra att ge exempel och diskutera utifrån frågor. Det är bra om man går igenom bilderna innan för att exemplifiera. De korta elevtexterna som de skriver kan man spara och lyfta fram igen för förbättring om ett par veckor. Då får de eventuellt syn på vad som bister. De kan byta texter med andra grupper.

 

Lycka till!    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.