18

Lektion : Uppgift om varierade och nyttiga måltider

Författare: Jacob Fürstenhoff
Datum: 23 februari 2016
Ämnen: PRA/EST, HKK
År: Grundskola år 6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Uppgift där eleverna ska föra resonemang om varierade och nyttiga måltider.

Uppgiften är kopplad till kunskapskrav i lgr11.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.