9

Lektion : Källövning i religion enligt en norsk forskares modell: SMART

Författare: Carina Wieslander
Datum: 18 februari 2016
Senast uppdaterad: 18 september 2016
Ämnen: SV/SO, Religion
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Övningen syftar till att öka elevers förmåga att värdera källor. Den är kopplad till det kunskapskrav i religion som säger att elever ska kunna föra resonemang om informations och källors trovärdighet och relevans.

Modellen är hämtad från Bjar, Louise m.fl.. Det Hänger På Språket: Lärande Och Språkutveckling I Grundskolan. Lund: Studentlitteratur, 2006. I boken presenterar Lise Iversen Kulbrandstad "SMART". SMART är en akronym för Synvinkel, Mål, Auktoritet, Relevans och Tid - en modell för att värdera källor.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.