14

Lektion : Arbetsuppgift om miljöproblem

Författare: Thobias Eriksson
Datum: 27 oktober 2015
Ämnen: Ma/No/Teknik, Biologi, Fysik, Kemi
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Inlämningsuppgift

Beskrivning

En större inlämningsuppgift om en rad miljöproblem; Försurning, Övergödning, Klimatförändringar, Miljögifter, Ozonskiktets nedbrytning.

Det är en större arbetsuppgift som lämpar sig för ett grupparbete. En omfattande uppgift som berör både biologi, fysik, kemi och teknik.

Uppgiften handlar om miljöproblem, så det är viktigt att lägga fokus på vad vi kan göra åt problemen.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.