4

Lektion : Affirmationer - en väg till positivt tänkande

Författare: Malin Munkhammar
Datum: 23 september 2015
Senast uppdaterad: 24 september 2015
Ämnen: HUM/SAM, Religion, Övrigt, Gymnasiesärskolan, Livskunskap, Särvux gy
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Övrigt

Beskrivning

Affirmationer - en väg till positivt tänkande

Börja med att göra eleverna bekanta med vad en affirmation är. Eleverna behöver vara medvetna om hur affirmationer används. Jag brukar säga att det är en slags positiv självhypnos. En god tanke följs av fler goda tankar. Då jag tänker bra saker om mig själv så växer det till fler. En vänlig handling föder vänliga handlingar osv. En affirmation kan användas som en uppmaning till sig själv eller till en vän.

Första lektionen brukar jag använda mig av färdiga affirmationer som eleverna får välja en av. De får sedan visa vilken de har tagit och berätta varför om de vill. OBS: ingen tvingas till det! Sedan får eleverna skriva positiva saker på lappar som de tycker om att göra eller andra positiva saker i sina liv på varsinn kladdlapp. I nästa steg får eleverna skapa en egen personlig affirmation som de får laminerad och som ska passa just dem.

Lektion två berättar eleverna om sin affirmation. Sedan får eleverna dra lott och skapa en positiv affirmation till någon annan i klassrummet. För att förenkla processen går vi igenom olika slags affirmationer. De elever som vill får använda någon av de färdiga affirmationerna och skriva dem fint till den utlottade klasskompisen. Det är förstås att föredra om eleverna kan hitta på egna affirmationer som passar just den person som de har fått på sin lott.

Du kan återanvända affirmationerna under en period eller avsluta arbetet med dem här.

I wordfilen finns exempel på affirmationer.

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.