26

Lektion : Word snakes

Författare: Ulrika Öjerbäck
Datum: 14 september 2015
Ämnen: Språk, Engelska, Spec. Ped, Engelska spec
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Pratormar; alla elever får var sitt kort som innehåller ett svar och en fråga eller påstående. En elev börjar, nästa elev svarar och frågar vidare. Pratormen är klar när man "kommit i mål" - till den elev som startade.

Ex.

Elev 1: I have a dog. Who has a cat?

Elev 2 I have a cat. Who has a pig?    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.