73

Lektion : Argumenterande texter, mall och betygskriterier

Författare: Oskar Jönsson
Datum: 18 maj 2015
Ämnen: SV/SO, Geografi, Samhällskunskap, Svenska
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Här följer en tydlig mall i hur man skriver en argumenterande text. Mallen beskiver de olika delarna som skall finnas med samt vad delarna betyder. Till exempel Tes - inledning - argument - motargument och avslutning. I

I slutet av mallen finns även betygskriterierna för A - F.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.