42

Lektion : Beskrivande text - Min bostad

Författare: Joel Thoreson
Datum: 21 april 2015
Ämnen: SV/SO, SFI
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Skrivövning

Beskrivning

Den här uppgiften låter eleverna träna på att skiva en beskrivande text där de ska berätta om sin bostad. Det är bra om eleverna har kännedom om prepositioner samt ord och uttrycker om bostäder men det följer även med en minneslitsta med bra ord och uttryck de kan använda.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.