21

Lektion : addition och subtraktion 5-6

Författare: Lena Logan
Datum: 5 mars 2015
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Arbetsblad med additions och subtraktionsuppgifter med summa/differens 5 & 6.

Vanliga uppgifter

Några öppna uppgifter.

Någon läsuppgift med pengar.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.