69

Lektion : Ordföljd - rätta texten.

Författare: Joel Thoreson
Datum: 11 februari 2015
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Läs- och skrivförståelse

Beskrivning

När vi tränar ordföljd gemensamt har mina elever på SFI bra koll men när de skriver texter har de fortfarande svårt att få till det rätt. I den här uppgiften ska de istället rätta en text där ordföljden är fel. Uppgiften testar ifall eleverna har tagit till sig de regler som finns för rak ordföljd i svenska språket.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.