10

Lektion : Litteraturhistoria, Medeltiden-Modernismen & läsning av en klassiker

Författare: Sandra Sjökvist
Datum: 26 januari 2015
Ämnen: SV/SPRÅK, Svenska, HUM/SAM, Historia
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Skriftligt, muntligt och läsning. Såväl grupparbete som enskilt.

Beskrivning

Medeltiden - Modernismen & läsning av en klassiker.

När jag skapade denna uppgift hade jag och eleverna tillsammans gått igenom Antiken som epok, nu väntade de andra. Jag valde då att byta metod och istället nu låta eleverna i grupper arbeta med de övriga epokerna och lära av varandra. Tanken var att låta eleverna bli informationskanalen åt varandra, såväl skriftligt som muntligt, inför en kommande enskild uppgift.

Idén till denna uppgift har jag fått från min fantastiska kollega Emmelie Andersson. Utifrån hennes grundidé och koncept har jag sedan skapat min egen variant. (Tack Emmelie!)

Uppgiften är uppdelade i tre delar:

1. Gruppmoment (Skriftligt)

Alla grupper får varsin epok som de skall skriva om. Det material de skapar sätts sedan ihop till ett gemensamt kompendium som eleverna kommer ha användning för under sin enskilda uppgift.

2. Gruppmoment (Redovisning)

Alla grupper redovisar muntligt. Här prövas andra kunskapskrav och eleverna får en chans att också muntligt framföra det matieral de samlat. Det ger även klasskamraterna som är åhörare chansen att skaffa nya fakta audiotivt.

3. Enskild uppgift (Läsning av bok + skriftliganalys av den)

Alla elever väljer en klassiker från någon av epokerna som de under arbetet skall läsa. De behöver inte välja en bok från "sin" epok, men om de vill får de givetvis göra detta, vilket kan innebära att de kan mer om just den epoken. 

När de skriftliga grupparbetena är klara och grupperna lämnat in, sammanställde jag det till ett kompendium, som sedan alla elever fick elektroniskt. Detta kompendium skulle de sedan använda för att analyser sitt valda verk.

 

Jag är säker på att vissa saker är oklara. Men jag tror de skall klarna om ni läser igenom själva uppgiften! Uppgiften och arbetet blev omfattande, men innebar också att flertalet kunskapskrav kunde bedömas. Om ni har möjligthet är detta också ett ypperligt tillfälle att arbeta tillsammans med en historielärare.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.