52

Lektion : PPT Hinduism

Författare: Maria Lindman
Datum: 12 november 2014
Ämnen: SV/SO, Religion, SO
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

En powerpoint att använda som introduktion till hinduismen    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.