88

Lektion : Clothes and colours

Författare: Theresia Boberg
Datum: 17 september 2014
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Jag gjorde det här matrialet efter att min klass 2 tränat på färger och klädesord: hat/cap, sweater, jeans, shoes, socks, jacket och t-shirt.

De lär sig orden och ser hur de ser ut. Vi skriver gemensamt orden på tavlan. Sedan får de rita sig själva och med hjälp av arbetsbladet prova sig fram att skriva vad de har på sig. T.ex. green socks.

Alla bilder är tagna från ClipArt.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.