61

Lektion : Ordklasser och synonymer

Författare: Victoria Bakkman
Datum: 30 april 2014
Ämnen: SV/SO, SFI, Svenska
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

En blandning övningar av substantiv (singular/plural, bestämd/obestämd form), adjektiv, verb, prepositioner och synonymer. Krävs att eleven arbetat med delarna tidigare.

Ett häfte som eleven skall arbeta med själv, men får gärna ta hjälp av en kompis man kör fast.

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.