3

Lektion : Hållbar turism - hotet mot natur, byggnader och miljö

Författare: Jeanette Skaar
Datum: 1 april 2014
Ämnen: Prog Spec, Hotell & Turism
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Detta är en stor uppgift som tar ett par lektioner. De filmklipp vi har tittat på finns på You Tube, framförallt WWF´s klipp. Denna uppgift täcker in delar av två kursmål:

Turismens  påverkan på länders kulturarv, natur, samhälle, ekonomi och sysselsättning.

Natur-och kulturresurser  ur ett historiskt och framtida perspektiv samt deras betydelse för utvecklig.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.