17

Lektion : Betygsmatris SV 7-9, Lgr 11

Författare: Mats Röstén
Datum: 22 november 2013
Ämnen: SV/SO, Svenska, Övrigt, Utv samtal mm
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Listor, blanketter

Beskrivning

En översiktlig matris med Skolverkets kunskapskrav i SV för åk 7-9.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.