5

Lektion : Lärande teorier

Författare: samuel Nordangård
Datum: 11 november 2013
Ämnen: HUM/SAM, Filosofi, Psykologi, Sociologi
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

3 stycken teorier om lärande (behaviorism, konstruktivism och socio-kultrialism)    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.