24

Lektion : Konsumentkunskap och Tvätt

Författare: birgitta engdahl
Datum: 28 maj 2013
Senast uppdaterad: 29 maj 2013
Ämnen: SV/SO, SO, Svenska, PRA/EST, HKK
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: elevuppgifter, diskussionsfrågor, reflektion, tema, projekt

Beskrivning

Några uppgifter eleverna kan jobba med, reflektera runt och redovisa utifrån. Integrerat med SO och eller Svenska även bild eller över några lektionstillfällen HKK där redovisningen innebär att alla tar del av varandras arbeten, antecknar och reflekterar tillsammans och diskuterar i klassen utifrån det redovisade.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.