9

Lektion : Tysk kortgrammatik

Författare: Katarina Pocs
Datum: 2 maj 2013
Ämnen: Språk, Tyska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

Tysk kortgrammatik - prepositioner, ordföljd, starka/oregelbundna verb


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.