13

Lektion : Skånska städer

Författare: Agneta Porsebäck
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: SV/SO, Geografi
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Arbete med en skånsk stad - elevinstruktion    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.