15

Lektion : Bedömningskriterier: litteraturanalys sv steg

Författare: Marlis Ohrem
Datum: 18 november 2012
Ämnen: SV/SPRÅK, Engelska, Svenska, Dator/Media, Datoranvändning, Prog Spec, Samhällsvetenskap
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Egen forskning

Beskrivning

Bedömningskriterier för digital inlämningsuppgift av litteraturanalys. Uppgiften är en djupare analys där eleven (i åk 2) ska:

- läsa en "upplysningsroman" (Robinson, Candide & Gullivers resor).

- ta reda på fakta om den lästa författaren och den efterfrågade epoken

- med hjälp av mina instuderings- och analysfrågor samt elevens egna reflektioner sammanställa en "rapport" vilken skickas in i Word-filformat

- följa en "rapportmall". (se tidigare inskickat av mig)

- skriva en "abstract/summary" på engelska

Vi avslutar med en muntlig tvärgruppsredovisning. Slutligen ser vi filmen Robinson Crusoe alternativt Cast Away. Det brukar bli mycket intressant. (Eleverna uppskattar att få redovisa i tvärgrupper emellanåt.)    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.