4

Lektion : Bildanalys journalistik /svenska

Författare: Monika Thormann
Datum: 14 november 2012
Ämnen: SV/SPRÅK, Svenska, Dator/Media, Mediekommunikation, Prog Spec, Media
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Analysfrågor

Beskrivning

En mall för bildanalys att användas i ämnet journalistik kurs1 eller i svenskundervisningen.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.