0

Lektion : Helpdesk Utan gränser

Författare: Raino Rydelius
Datum: 7 juni 2012
Ämnen: Dator/Media, Datoranvändning, Datorteknik, Mediekommunikation, Multimedia
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

DAA1201 - Datorkunskap 50 poäng
DAA1202 - Desktopp 50 poäng
DAA1203 - Programhantering 100 poäng

Upplägget kan sträcka sig genom alla programmen som ett nav mot andra program och kärnämnen. Helpdesk Utan Gränser är ett problemhanteringssystem liknande det som används t.ex. på riksdagens helpdesk first line. Eleverna får först utvärdera redan befintliga kunskaper och utifrån detta bilda en expertpanel som bemannar Helpdesk Utan Gränser. Ett ärendehanteringssustem bildar basen för inkommna broblem och frågeställningar som sedan sorteras av expetrgruppen mot en dokumentation, lösning och slutligen mogna lösningar till en kunskapsbank med video, text och instruktioner.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.