61

Lektion : Demokrati på en öde Ö

Författare: Gustav Kilander
Datum: 25 maj 2012
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, SO, Spec. Ped, Särskola grund, Övrigt, Värdegrund
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Detta är en uppgift i samhällskunskap, där eleverna själva skall kunstruera ett samhälle. Vi hade sett filmen flugornas herre och diskuterat denna innan. Eleverna hade kul när de gjorde det och de fick lära sig att bestämma tillsammans. Uppgiften berör bl.a. följande i kursplanen: "Demokratiska fri-och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter." (lgr11 s. 203)

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.