73

Lektion : Gruppuppgift – "börjor"

Författare: Josefin Axelson
Datum: 21 mars 2012
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska, Spec. Ped, Svenska spec., Särskola grund
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

Här kommer lite hjälp för eleverna att komma igång med en skrivuppgift. Själv har jag använt dem på lite olika sätt. Ibland använder jag mig av en tärning där antalet prickar visar vilken av "börjorna" som de ska använda sig av. Sedan låter jag dem sitta i grupper om 4-6 elever. Efter att de skrivit ner just sin "början" ska de skriva i två minuter. Därefter ska de skicka sin text vidare ett steg medurs. De läser igenom den nya texten och skriver sedan två minuter på den nya texten. Så här fortsätter det tills alla fått tillbaka sitt första papper.

Denna uppgift är inspirerad av flera tidigare lektioner här och den fungerar riktigt bra. Främst har den används i smågrupper med elever som har svårt med sitt skrivande. 

Lycka till!    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.