7

Lektion : Parövning relativa pronomen

Författare: Christina Klittmark
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: Språk, Tyska
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Använd relativa pronomen i nominativ och förklara olika saker.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.