13

Lektion : Digital bokrecension

Författare: Annika Schneider
Datum: 27 februari 2012
Ämnen: SV/SO, Svenska, Övrigt, Datakunskap, Tips
År: Grundskola år 2–4
Lektionstyp: Boksamtal och boktips

Beskrivning

Det är en bokrecension gjord i Power Point. Tanken är att man skriver i redigeringsläget och sedan sparar med ett annat namn. Mallen används alltså oändligt antal gånger. Frågorna ska inspirera till att reflektera över det man har läst.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.