37

Lektion : Små magiska experiment

Författare: Ann-Helen Häggrud
Datum: 9 februari 2012
Ämnen: NV/MA, Biologi, Fysik, Kemi, Naturkunskap
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Laborationer

Beskrivning

Små laborationer som kan utföras i stationer med en helklass. Varje försök har tankenötter som du kan koppla till vardagsfenomen. Brukar använda dessa under kemiavsnittet i NkB. Experimentet med magisk sand använder jag mig av hydrofob sand, kan göras själv eller köpas.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.