76

Lektion : Utvärderingsmall för skrivuppgift

Författare: Patrik Ågren
Datum: 3 februari 2012
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 1–6
Lektionstyp: Övrigt

Beskrivning

Utvärderingsmall där elev och lärare kan bedömma en skrivuppgift utifrån vissa kriterier    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.