13

Lektion : Genrer vad är det?

Författare: Elvin Smajic
Datum: 31 januari 2012
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Diskussionsfrågor

Beskrivning

1. Diskutera genrer - Vilka förhandskunskaper har de?

2. Interaktivt se om de kan med andra elevers definitioner para i hop begrepp och förklaring.

3. Presentera några genrer

4. Låt eleverna kort arbeta vidare.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.