86

Lektion : Bygga ord

Författare: Marie-Louise Nyman
Datum: 30 januari 2012
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Enkild eller gemensam uppgift

Beskrivning

I vårt alfabetsarbete arbetar vi ibland i olika stationer, vid en bygger vi ord. Här är kopieringsunderlag till ord som har två stavelser. En stavelse på varje kort. Eleverna ska försöka hitta så många ord de kan/hinner på den tid som de har till sitt förfogande.

Läs stavelserna på två kort se om det kan vara ett ord, eller leta ett ord som du redan känner till.

Kopiera, laminera, klipp ut och lägg i en ask, håll tillgodo och...

Lycka till!

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.