53

Lektion : Alfabetsramsa PowerPoint

Författare: Marie-Louise Nyman
Datum: 26 januari 2012
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år F–3
Lektionstyp: Gemensamt arbete

Beskrivning

Träna alfabetet gemensamt med hjälp av en ramsa. Tryck fram en rad i taget. När du kommer till hela alfabetet så tryck bara en gång det tar lite tid innan den första droppar ner från "taket". Alla elever brukar tycka det är roligt att säga bokstävernas namn när de seglar ner. Ibland vill de sitta och trycka själv vid datorn.

Jag tänker att den skulle kunna bli bättre genom att spela in ljud, men det får komma senare.

Ramsan har jag tagit från Susanne Weiner Ahlströn som gett ut materialet språkbiten. (har kollat att det är ok!)

Lycka till i alfabetsarbetet!

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.