31

Lektion : Datalektion

Författare: Katarina Gessl
Datum: 5 december 2011
Ämnen: Övrigt, Datakunskap
År: Grundskola år 1–4
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Använd dig av internet för att leta reda på svaren i följande frågor. Skriv svaren i ett worddokument. Använd dig av redskapen klipp ut, klistra in, kopiera när så behövs.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.