1

Lektion : Påfyllning fettspruta

Författare: Lars Boxe
Datum: 1 december 2011
Ämnen: Prog Spec, Bygg, Fordon, Naturbruk
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

Dela upp klassen i mindre grupper så att alla hänger med och är delaktiga. De kan vara 2st elever per fettspruta, då får båda prova och det blir lättare när den demonteras och monteras. 

Dessutom har de någon att diskutera fram alternativa lösningar på uppkomma problem som fjädrar och annat skojigt som kommer fram.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.