1

Lektion : Söka information i stadsbibliotek

Författare: Bratislav Stankovic
Datum: 7 november 2011
Ämnen: Dator/Media, Datoranvändning, Datorteknik, Prog Spec, Samhällsvetenskap, Teknik
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Inlämningsuppgift

Beskrivning

Uppgift att söka i Stockholm Stadsbiblioteks hemsida efter specifika böcker.

Mål: Att lära sig söka på Stockholm stadsbilbiotekets webbsida.

Starta med att gå till sidan där Stockholm Stadsbibliotek finns http://www.biblioteket.se/    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.