73

Lektion : Hur många tycker så?

Författare: Malin Munkhammar
Datum: 18 oktober 2011
Ämnen: SV/SO, Religion, Svenska, Övrigt, SANT, Värdegrund
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Diskussion med knorr

Beskrivning

Eleverna får tio påståenden. De ska svara anonymt på

frågorna. Efteråt samlar läraren in dem. Eleverna får 

sedan gissa hur många alternativt hur många procent 

som svarat ja på varje fråga. När man går igenom 

frågorna följer en diskussion kring frågeställningarna 

som man kan utveckla så mycket man vill beroende

på gruppen.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.